7.9.2019

Horský polmaratón a desiatka v nádhernej prírode Nízkych Tatier

Ako to celé začalo a kto sme?
Behom SNP si chceme pripomenúť udalosti 2.sv.vojny, ukázať nádhernú prírodu v okolí Liptovskej Tepličky a združovať ľudí, ktorí milujú šport.

 Sme občianske združenie Infinity sport team Liptovská Teplička. Ako komunita chceme ľudí podnecovať k behu a zdravému životnému štýlu. 

TRATE
Polmaratón: 21km/900m
                                                                                    Jedenástka: 11km/330m

beh-snp-polmaraton.gpx
beh-snp-desiatka.gpx

Obe trate tvoria približne 90% lesné cesty a 10% asfaltový povrch. Odporúčame trailovú bežeckú obuv.

PROPOZÍCIE

Update propozícií a registrácia už čoskoro

Organizátor podujatia:
OZ Infinity sport team Liptovská Teplička
Lekárske zabezpečenie: Horská záchranná služba
Termín pretekov a miesto štartu: 7.9.2019 , Obec Liptovská Teplička- Amfiteáter 
Časový harmonogram: 
 • 8:00-9:45 registrácia 
 • 10:00 štart 
 • 14:30 predpokladaný čas vyhlásenia výsledkov a tombola (v tombole je zlosovateľné štartovné číslo a možnosť  kúpy tombolového lístka na mieste) 
Sprievodný program: 
 • ukážka KVH Poprad a výstava historického vojenského vybavenia
 • animácie a program pre deti
 • predajné stránky sponzorov prevažne so športovými potrebami

Kategórie:
 • Muži do 39 rokov
 • Muži nad 40 rokov
 • Ženy do 39 rokov
 • Ženy nad 40 rokov
Uvedené vekové kategórie sú pre obe trate polmaratón aj desiatka.
 
Registrácia: Spúšťame čoskoro. 
Štartovné: Pri online registrácii 10€. Registrácia na mieste bude možná za 13€. Nezaručujeme účastnícku medailu a štartovný balíček.
Štartovné zahŕňa:
 • občerstvenie v cieli a na trati 
 • účastnícku medailu
 • spomienkové predmety sponzorov (Presný obsah balíčka upresníme)
Štartovné nezahŕňa:
 • chuť a odhodlanie behať
 • dobrý pocit zo seba samého, že ste urobili niečo pre svoje zdravie 

Najlepší traja pretekári vo svojej kategórii budú odmenení atraktívnymi vecnými cenami.                                                                                        

Občerstvovacie stanice sa budú nachádzať približne na 6. a 15. km. Na občerstovacích staniciach bude k dispozícii voda, iontový nápoj, ovocie, čokoláda. 

Organizátor má právo na zmenu trate alebo zrušenie pretekov v prípade nepriaznivých okolností. Každý pretekár štartuje na vlastnú zodpovednosť.

Striktne zakazujeme vyhadzovať akékoľvek odpadky mimo občerstvovacích staníc a kontrol. Sme v ochrannom pásme Národného parku Nízke Tatry.

Každý pretekár je pri povinný mať pri sebe mobilný telefón s číslom 0915 582 903  na hlavného organizátora v prípade komplikácií na trati. 

Parkovanie je možné blízko stodôl v mieste štartu.

Ubytovanie:
Penzión Dolinka, Penzión Váh a iné 

Každý účastník si zabezpečuje ubytovanie individuálne.


KONTAKTUJTE NÁS