4.9.2021

Horský polmaratón a jedenástka v nádhernej prírode Nízkych Tatier

REGISTRÁCIA DOBROVOĽNÍKOV PREBIEHA DO 3.9.2021. AK TO NESTIHNETE A MÁTE ZÁUJEM NÁM POMÔCŤ, KONTAKTUJTE NÁS. 

EPIDEMIOLOGICKÁ SITUÁCIA TÝKAJÚCA SA OCHORENIA COVID-19 ZARADILA NÁŠ OKRES MEDZI ORANŽOVÉ OKRESY. PODUJATIU AJ NA ZÁKLADE OPATRENÍ NIČ NEBRÁNI ABY SA USKUTOČNILO.

MAJTE NA 
PAMÄTI, ŽE NA PODUJATÍ TREBA BYŤ BUĎ OČKOVANÝ, NEGATÍVNE TESTOVANÝ ALEBO  PREKONANÝ COVID-19. MAŤ DOKLAD ASPOŇ OD JEDNÉHO Z NICH. 

Kde asfaltové cesty končia, skutočné dobrodružstvo začína. 

Aj takto môžme opísať trate nášho behu, vedúce cestami  Národného parku Nízke Tatry. S vyhliadkami na Vysoké Tatry a hrebeň nízkych Tatier. 
Behom SNP si chceme pripomenúť udalosti 2.sv.vojny, ukázať nádhernú prírodu v okolí Liptovskej Tepličky a združovať ľudí, ktorí milujú šport.

 Sme občianske združenie Infinity sport team Liptovská Teplička. Ako komunita chceme ľudí podnecovať k behu a zdravému životnému štýlu. 

TRATE
Polmaratón: 21km/900m
                              Jedenástka: 11km/330m                              Starší Junior:0,77km/19m                            Mladší Junior:80m/10m

beh-snp-polmaraton.gpx
beh-snp-jedenastka.gpx
Obe trate tvoria približne 90% lesné cesty a 10% asfaltový povrch. Odporúčame trailovú bežeckú obuv.


PROPOZÍCIE

Organizátor podujatia:
OZ Infinity sport team Liptovská Teplička
Lekárske zabezpečenie: Tatranská horská služba dobrovoľný zbor
Termín pretekov a miesto štartu: 4.9.2021 , Obec Liptovská Teplička- Amfiteáter 
Časový harmonogram: 
 • 8:00-9:45 registrácia 
 • 10:00 štart Polmaratón, Jedenástka
 • 10:05 štart Juniori, začínajú najmladší  
 • 14:30 predpokladaný čas vyhlásenia výsledkov
 •  tombola (v tombole je zlosovateľné štartovné číslo a možnosť  kúpy tombolového lístka 1 €  na mieste a pri registrácii) 
Sprievodný program: 
 • ukážka KVH Poprad a výstava historického vojenského vybavenia
 • animácie a program pre deti
 • predajné stránky sponzorov prevažne so športovými potrebami

KATEGÓRIE:
       Polmaratón                                             Trate Junior 
 • Muži do 39 rokov                                             Starší Junior:  Chlapci /Dievčatá  Veková kategória 6-10 rokov. Jeden okruh 770m.
 • Muži nad 40 rokov                                                                      Chlapci /Dievčatá  Veková kategória 11-15 rokov. Dva okruhy 1500m.
 • Ženy do 39 rokov
 • Ženy nad 40 rokov                                           Mladší Junior: Chlapci /Dievčatá  Veková kategória 0-5 rokov.  
        Jedenástka
 • Muži 16-18 rokov
 • Muži do 39 rokov
 • Muži nad 40 rokov
 • Ženy 16-18 rokov
 • Ženy do 39 rokov
 • Ženy nad 40 rokov

Sledujte aj našu Facebook stránku. Uverejňujeme na nej aktuality. 
 
ONLINE REGISTRÁCIA  
NA 4.ROČNÍK KONAJÚCI SA 4.9. 2021 BOLA UKONČENÁ. JE MOŽNÁ REGISTRÁCIA NA MIESTE V DEŇ PODUJATIA DO 9:45. PO TOMTO ČASE NEBUDE MOŽNÉ SA REGISTROVAŤ. 
Účastnícky limit je 200 pretekárov. Online registrácia možná na pretekaj.sk  do 31.8.2021 do polnoci. Registrácia je kompletná až po zaplatení štartovného. Odporúčame štartovné platiť kartou. Platba je hneď spárovaná. Platba prevodom môže trvať niekoľko dní. Hlavne pred koncom registrácie sa platba nemusí včas spárovať. Platba musí byť registrovaná naším systémom. Ak nebude platba spárovaná najneskôr deň pre podujatím, pretekár platí štartovné ako keby sa registroval na mieste. Každý účastník, ktorý zaplatil štartovné dostane na mail súhlas dotknutej osoby. Ten je potrebný doniesť podpísaný na preteky. Odporúčame skontrolovať spam. Hneď po registrácii sa meno pretekára zobrazí v zozname prihlásených. Registrácia na mieste je možná ale nezaručujeme štartovný balík, medailu a občerstvenie.

Zaplatené štartovné sa nevracia. Po dohode s organizátorom je možné previesť zaplatené štartovné na inú osobu.
Účastník svojim prihlásením súhlasí s vyhotovovaním fotografií a iných multimediálnych záznamov. Ich následným zverejnením na web stránke, Facebook stránke podujatia a občianskeho združenia.  

Každý pretekár je povinný mať upevnené štartovné číslo na viditeľnom mieste. Číslo nesmie byť prekryté. Bez viditeľne umiestneného štartového čísla  nebude čas zaznamenaný. Štartové číslo je až do skončenia pretekov majetkom usporiadateľa.

ŠTARTOVNÉ: Pri online registrácii trať Jedenástka 10€ , Polmaratón 12€ , Starší Junior 5€ do 31.8.2021, Mladší Junior neplatí štartovné. Registrácia na mieste bude možná za 13€ na trať Jedenástka, na trať Polmaratón za 15€ na trať Starší Junior za 7€, trať Mladší Junior neplatí štartovné.  Nezaručujeme  štartovný balíček, medailu a občerstvenie.

Štartovné zahŕňa:Štartovné nezahŕňa:
 • chuť a odhodlanie behať
 • dobrý pocit zo seba samého, že ste urobili niečo pre svoje zdravie 

Najlepší traja pretekári vo svojej kategórii budú odmenení atraktívnymi vecnými cenami.                                                                                        

Občerstvovacie stanice sa budú nachádzať približne na 6. a 15. km. Na občerstovacích staniciach bude k dispozícii voda, iontový nápoj, ovocie, čokoláda. 

Organizátor má právo na zmenu trate alebo zrušenie pretekov v prípade nepriaznivých okolností. Každý pretekár štartuje na vlastnú zodpovednosť a je si vedomý toho, že mu zdravotný stav umožňuje absolvovať preteky.

Striktne zakazujeme vyhadzovať akékoľvek odpadky mimo občerstvovacích staníc a kontrol. Prísne sa zakazujú používať na trati v otvorenom teréne trúby, rapkáče, zvony alebo akékoľvek iné zdroje hluku či hudby.  Sme v ochrannom pásme Národného parku Nízke Tatry.

Každý pretekár je pri povinný mať pri sebe mobilný telefón s číslom 0915 582 903  na hlavného organizátora v prípade komplikácií na trati. Pretekár bude diskvalifikovaný ak neabsolvuje povinné kontroly na trati. Vážne ohrozí iných pretekárov. Nebude mať viditeľne umiestnené štartovné číslo.  Nebude sa správať v súlade s návštevným poriadkom NAPANT-u. 

Parkovanie je možné blízko stodôl v mieste štartu.

Ubytovanie:
Penzión Dolinka, Penzión Váh a iné 

Každý účastník si zabezpečuje ubytovanie individuálne.


KONTAKTUJTE NÁS

Občianske združenie Infinity sport team Liptovská Teplička, IČO:  50751000,  Ul. Štefana Nahalku 523/75, 05940 Liptovská Teplička, Slovenská republika