26.8.2023

Horský maratón, polmaratón a jedenástka v nádhernej prírode Nízkych Tatier

Kde asfaltové cesty končia, skutočné dobrodružstvo začína. 

Aj takto môžme opísať trate nášho behu, vedúce cestami  Národného parku Nízke Tatry. S vyhliadkami na Vysoké Tatry a hrebeň nízkych Tatier. 
Behom SNP si chceme pripomenúť udalosti 2.sv.vojny, ukázať nádhernú prírodu v okolí Liptovskej Tepličky a združovať ľudí, ktorí milujú šport.

 Sme občianske združenie Infinity sport team Liptovská Teplička. Ako komunita chceme ľudí podnecovať k behu a zdravému životnému štýlu. 

TRATE

    Maratón: 48km/2000m                             Polmaratón: 21km/900m                   

    Jedenástka: 11km/330m                                           Starší Junior:0,77km/19m                                  Mladší Junior:80m/10m

beh-snp-maraton-48-km.gpx
beh-snp-polmaraton.gpx
beh-snp-jedenastka.gpx
Trate Maratón, Polmaratón a Jedenástka trate tvoria približne 90% lesné cesty a 10% asfaltový povrch. Odporúčame trailovú bežeckú obuv.


PROPOZÍCIE     PRIEBEŽNE AKTUALIZUJEME 

Organizátor podujatia:
OZ Infinity sport team Liptovská Teplička
Lekárske zabezpečenie: Tatranská horská služba dobrovoľný zbor
Termín pretekov a miesto štartu: 26.8.2023 , Obec Liptovská Teplička- Amfiteáter 
Časový harmonogram: 
 • 7:30-8:45 registrácia  Maratón
 • 7:30-9:45 registrácia Polmaratón, Jedenástka, Juniori 
 • 9:00 štart Maratón
 • 10:00 štart Polmaratón, Jedenástka
 • 10:05 štart Juniori, začínajú najmladší  
 • 14:30 predpokladaný čas vyhlásenia výsledkov (začínajú Juniori)
 •  tombola (v tombole je zlosovateľné štartovné číslo a možnosť  kúpy tombolového lístka 1 €  na mieste a pri registrácii) 
Sprievodný program: 
 • ukážka KVH a výstava historického vojenského vybavenia
 • animácie a program pre deti
 • predajné stránky sponzorov prevažne so športovými potrebami

KATEGÓRIE:
Maratón
 • Muži a Ženy
 • Zatiaľ sú kategórie bez vekového rozlíšenia rozdelené len na mužov a ženy.  Ak bude dosť pretekárov a hlavne sa nám podarí nezberať dostatok zdrojov na nákup cien. Kategórie mužov a žien budú rozdelené na vek do 40 a nad 40 rokov. Chceme  zachovať pri odmenách určitý štandard. Maratón je nová trať, preto ju rozbiehame opatrne. Veríme, že nám rozumiete a teraz trať pojmete skôr ako zážitok z behu a prírody. 
 • Limit na trati je od štartu 7 hodín,  t.j. do 16:00.  Avšak ak prídete 16:15 nič sa nedeje. 
       Polmaratón                                             Trate Junior 
 • Muži do 40 rokov                                             Starší Junior:  Chlapci /Dievčatá  Veková kategória 6-10 rokov. Jeden okruh 770m.
 • Muži nad 40 rokov                                                                      Chlapci /Dievčatá  Veková kategória 11-15 rokov. Dva okruhy 1500m.
 • Ženy do 40 rokov
 • Ženy nad 40 rokov                                           Mladší Junior: Chlapci /Dievčatá  Veková kategória 0-5 rokov.  
        Jedenástka
 • Muži do 40 rokov
 • Muži nad 40 rokov
 • Ženy do 40 rokov
 • Ženy nad 40 rokov

Sledujte aj našu Facebook stránku. Uverejňujeme na nej aktuality. 
 
ONLINE REGISTRÁCIA  
NA 5.ROČNÍK KONAJÚCI SA 27.8. 2022 BOLA SPUSTENÁ ONLINE REGISTRÁCIA 15.5.202. POTRVÁ DO 23.8. 2022 24:00. 
Účastnícky limit je spoločný 200 pretekárov na Maratóne, Polmaratóne a Jedenástke. Extra limit je na trati Maratón 50 pretekárov. Online registrácia možná na pretekaj.sk  od 15.5. 2022 od polnoci do 23.8. 2022 do polnoci. Registrácia je kompletná až po zaplatení štartovného. Odporúčame štartovné platiť kartou. Platba je hneď spárovaná. Platba prevodom môže trvať niekoľko dní. Hlavne pred koncom registrácie sa platba nemusí včas spárovať. Platba musí byť registrovaná naším systémom. Ak nebude platba spárovaná najneskôr deň pre podujatím, pretekár platí štartovné ako keby sa registroval na mieste. Každý účastník, ktorý zaplatil štartovné dostane na mail súhlas dotknutej osoby. Ten je potrebný doniesť podpísaný na preteky. Odporúčame skontrolovať spam. Hneď po registrácii sa meno pretekára zobrazí v zozname prihlásených. Registrácia na mieste je možná ale nezaručujeme štartovný balík, medailu a občerstvenie.

Zaplatené štartovné sa nevracia. Po dohode s organizátorom je možné previesť zaplatené štartovné na inú osobu.
Účastník svojim prihlásením súhlasí s vyhotovovaním fotografií a iných multimediálnych záznamov. Ich následným zverejnením na web stránke, Instagrame, Facebook stránke podujatia a občianskeho združenia.  

Každý pretekár je povinný mať upevnené štartovné číslo na viditeľnom mieste. Číslo nesmie byť prekryté. Bez viditeľne umiestneného štartového čísla  nebude čas zaznamenaný. Štartové číslo je až do skončenia pretekov majetkom usporiadateľa.

ŠTARTOVNÉ: Pri online registrácii, ktorá je možná od 15.5. 2022 do 23.8. 2022 na  Maratón 19€, Polmaratón 14€,  na trať Jedenástka 11€ , Starší Junior 6€,  Mladší Junior 3€. Registrácia na mieste bude možná na Maratón 25€, Polmaratón 18€, na trať Jedenástka 14€ ,  na trať Starší Junior za 7€, trať Mladší Junior 4€.  Nezaručujeme  štartovný balíček, medailu a občerstvenie.
Účastnícky limit je spoločný 200 pretekárov na Maratóne, Polmaratóne a Jedenástke. Extra limit je na trati Maratón 50 pretekárov kvôli vysokému stupňu ochrany Národného parku Nízke Tatry. 

Štartovné zahŕňa:Štartovné nezahŕňa:
 • chuť a odhodlanie behať
 • dobrý pocit zo seba samého, že ste urobili niečo pre svoje zdravie 

Najlepší traja pretekári vo svojej kategórii budú odmenení atraktívnymi vecnými cenami.                                                                                        

Občerstvovacie stanice sa budú nachádzať približne na 6. a 15. km. Na občerstovacích staniciach bude k dispozícii voda, iontový nápoj, ovocie, čokoláda. 

Organizátor má právo na zmenu trate alebo zrušenie pretekov v prípade nepriaznivých okolností. Každý pretekár štartuje na vlastnú zodpovednosť a je si vedomý toho, že mu zdravotný stav umožňuje absolvovať preteky.

Striktne zakazujeme vyhadzovať akékoľvek odpadky mimo občerstvovacích staníc a kontrol. Prísne sa zakazujú používať na trati v otvorenom teréne trúby, rapkáče, zvony alebo akékoľvek iné zdroje hluku či hudby.  Sme v ochrannom pásme Národného parku Nízke Tatry.

Každý pretekár je pri povinný mať pri sebe mobilný telefón s číslom 0915 582 903  na hlavného organizátora v prípade komplikácií na trati. Pretekár bude diskvalifikovaný ak neabsolvuje povinné kontroly na trati. Vážne ohrozí iných pretekárov. Nebude mať viditeľne umiestnené štartovné číslo.  Nebude sa správať v súlade s návštevným poriadkom NAPANT-u. 

Parkovanie je možné blízko stodôl v mieste štartu.

Ubytovanie:
Penzión Dolinka, Penzión Váh a iné 

Každý účastník si zabezpečuje ubytovanie individuálne.


KONTAKTUJTE NÁS

Občianske združenie Infinity sport team Liptovská Teplička, IČO:  50751000,  Ul. Štefana Nahalku 523/75, 05940 Liptovská Teplička, Slovenská republika