ONLINE REGISTRÁCIA BOLA UKONČENÁ. 

JE MOŽNÁ REGISTRÁCIA NA MIESTE V DEŇ PODUJATIA DO 9:45.